Пиер Бурдийо: живот в дати
1930 - роден на 1 август в Данген, област Беарн, Югозападна Франция
1955 - след като учи в По и Париж (в колежа "Louis le Grand" и Ecole Normale Superieure), получава агрегация по философия
1955 - преподава в лицей в Мулен
1958 - асистент в Алжир, Факултет по литература (до 1960 г.)
1961 - преподавател в университета в Лил
1962 - женитба с Мари-Клер Бризар (от която има трима сина)
1964 - преподавател и изследовател в Ecole Pratique des Hautes Etudes, в секцията на Раймон Арон
1968 - създава Центъра по социология на образованието и културата към CNRS (Национален център за научни изследвания), който ръководи в продължение на 20 години
1975 - излизат първите броеве на Actes de la Recherche en Sciences Sociales, списанието, на което той е директор до края на живота си 1981 - избран за професор в Катедра по социология в College de France
1987 - семинар в Чикаго
1989 - начало на "Либер - европейско списание за книги" в пет големи европейски вестника, след няколко години - приложение на Actes de la recherche en sciences sociales
1989-1990 - подкрепя образователните реформи и председателства комисия за рефлексия върху висшето образование
1993 - златен медал на CNRS
1995 - подкрепя стачниците през декември срещу плана Жюпе
1996 - председател на "Генералните щати на социалното движение"; основава групата и издателската поредица "Raison d'agir"; награда "Ернст Блох"
1998 - подкрепя безработните от EНC и произнася речта "Движението на безработните - социално чудо"; статия-манифест "За една лява левица" срещу нео-либералната тройка Блеър-Жоспен-Шрьодер
2001 - април, последна лекция в College de France
2002 - на 23 срещу 24 януари умира в болницата "Saint Antoine", Париж

Книгите на Бурдийо

1958 - Социологията на Алжир
1963 - Труд и трудещи се в Алжир*
1964 - Наследниците. Студентите и културата*; Обезкореняването. Кризата на традиционното земеделие в Алжир*; Студентите и тяхното образование*
1965 - Едно средно изкуство. Опит върху социалните употреби на фотографията*; Педагогическо отношение и комуникация*
1966 - Любовта към изкуството*
1968 - Занаятът на социолога. Епистемологически начала*
1970 - Възпроизводството. Елементи за теория на образователната система*; Социология на символните форми (на немски език)
1972 - Очерци по теория на практиката. Предшестван от три есета по кабилска етнология
1977 - Алжир 1960. Икономически структури и времеви структури
1979 - Дистинкцията. Социална критика на съденето
1980 - Практическият усет; Въпроси на социологията
1982 - Какво значи говоренето? Икономика на лингвистичната размяна; Лекция върху лекцията (встъпителна лекция в College de France)
1984 - Homo Academicus
1987 - Казани неща
1988 - Политическата онтология на Мартин Хайдегер
1989 - Държавното благородничество. Елитните училища и корпусният дух
1991 - Език и символна власт (на англ.език)
1992 - Отговори. За една рефлексивна антропология*; Правилата на изкуството. Генезис и структура на литературното поле
1993 - Нищетата на света*
1994 - Практическият разум. Върху теория на действието
1994 - Свободна размяна. Дебати с Ханс Хааке*
1996 - За телевизията, следвано от Хватката на журнализма
1997 - Паскалиански размишления. Елементи за една негативна философия; Социалните употреби на науката: към една клинична социология на научното поле
1998 - Мъжкото господство; Насрещен огън. В служба на съпротивата срещу неолибералното нашествие
2000 - Върху политическото поле; Социални структури на икономиката

* Книгите, означени със звездичка, са в съавторство

Биобиблиография: Лиляна Деянова