В огледалото
на професионалните политици


Философ и учен с голямо име, Пиер Бурдийо изживяваше социологията като наука, неотделима от гражданската позиция. Неговата борба в служба на онези, по които удря нищетата на света, ще остане като най-зашеметяващото свидетелство за това. Борец на културата, Пиер Бурдийо подчертаваше - и то до съвсем наскоро, в своята "Реч към владетелите на света" - че "времето на културата не е времето на икономиката".

Жак Ширак


Изграждайки своето социологическо дело, Пиер Бурдийо лично преживя диалектиката между мисъл и действие, преминавайки от научния анализ към социалното и политическо ангажиране. Силно ангажиране, което в последния период бе насочено срещу либералната глобализация и причиняваните от нея културни и социални опустошения.

Лионел Жоспен