Пиер Бурдийо:
социологията като критика
През април - след близо двегодишно закъснение - читателите ще могат да си купят бр. 7 на сп. "Критика и хуманизъм" (последния под редакцията на бившия главен редактор Деян Деянов), посветен на 70-годишнината на Пиер Бурдийо. След неочакваната смърт на мислителя на 24 януари тази година броят, чиято тема е "Практическите логики", придобива нов символен смисъл: той представлява опит да се изплати един неизплатен приживе дълг към Бурдийо - да се промисли социологията му с неговите собствени социологически инструменти. С няколкото откъса от този брой искаме да отдадем последна почит на последния голям мислител от поколението на 68-ма година.

К