Малевич, Казимир Северинович (1878, Киев - 1935, Ленинград) - художник авангардист. Роден в семейството на заводски управител. От 11-годишен много рисува. През 1894 г. завършва петокласно агрономическо училище. През 1895 - 1896 учи в рисувална школа, после семейството се премества в Курск. Там той участва в кръжок на любители на изкуството и работи като чертожник, за да си осигури средства за живот и учение в Москва. През 1904 г. заминава за Москва, където учи живопис, скулптура и строителства в Строгановското училище. 1905 г. се връща в Курск и самостоятелно се занимава с живопис. През 1907 г. е първото му известно от каталозите участие в изложба на Московското художествено дружество - съвместно с Кандински и др. Малевич работи много по нова живописна система, която нарича "супрематизъм" ("Черен квадрат", 1913) и излага принципите й в брошура манифест "От кубизъм към супрематизъм. Нов живописен реализъм". След Февруарската революция 1917 г. Малевич е избран за председател на Художествената секция на московския Съюз на войнишките депутати. Разработва проект за създаване на Народна академия за изкуства, става комисар по охраната на древните паметници, членува в Комисията за охрана на художествените ценности на Кремъл. След Октомврийската революция прави декори и костюми за "Мистерия буф" на Маяковски, пише теоретичния труд "За новите системи в изкуството", заедно с Шагал ръководи във Витебск ателие в Народната художествена школа, участва в изложби. През 1922 г. завършва ръкописа "Супрематизъм. Светът като безпредметност или вечен покой", издадена на немски през 1962 г. От 1922 г. Малевич преподава рисуване в Архитектурния факултет на Петроградския институт за граждански инженери. През 1923 г. е назначен за директор на Институт за изследване на културата на съвременното изкуство. През 1926 г., след разгромна статия в "Ленинградская правда", институтът е ликвидиран и Малевич е уволнен. През 1927 г. излага творбите си в Берлин. 1928 - 1930 преподава в Киевския художествен институт. 1929 г. прави самостоятелна изложба в Третяковската галерия. 1930 г. негови творби са представени в Австрия и Германия; Малевич чете лекции по теория на живописта в ленинградския Дом на изкуствата. През есента на 1930 г. е арестуван от ОГПУ (държавна сигурност), но в началото на декември е освободен. През 1931 г. прави стенописи в Червения театър в Ленинград. От 1932 г. ръководи експериментална лаборатория в Руския музей, участва в изложби. Умира след тежко боледуване.