Изнесеното изкуство
и бъдещето на човечеството

Празно място,
Александра Свиридова

Лисицки

Малевич