Помощ за литературата
Под редакцията на гл. ас. д-р Десислава Лилова и доц. Боян Вълчев издателство "Хейзъл" публикува "Енциклопедичен речник на литературните термини" с първооснова едноименният речник на авторитетното германско издателство "Дуден".
Българският екип на речника включва преводачите проф. д-р Божидара Делииванова, доц. Анна Лилова, Елисавета Кузманова, гл. ас. д-р Десислава Лилова и гл. ас. д-р Орлин Спасов и консултантите гл. ас. д-р Благовест Златанов, н. с. I ст. д-р Виолета Дечева, Александър Донев, Васил Василев и Николай Зашев. Частичните адаптации дължим на покойния доц. Асен Калешев и ст. преподавател Васил Петров.
Статиите в енциклопедичния речник са написани изчерпателно и прецизно. Тяхната строгост е неподвластна на есеистичната литературна красота. Дисциплинираните от точността на науката автори внятно предават сложността на съвременното литературознание и в частност, на неговата особена немска версия. Нещо повече, те не се поколебават да "присвоят" за литературната история и теория множество термини от театъра и киното. Речникът внимава и относно западноевропейските жанрови образувания, провокирани от Библията.
Ерудираният и престижен екип от наши филолози, застанал зад немския речник, е гаранция за необходимостта от такова силно - и някак възпитателно! - пособие.

К