Изборът на "Култура"


Енциклопедичен речник на литературните термини
Под редакцията на Десислава Лилова и Боян Вълчев
Издателство Хейзъл
София, 2002
Цена 21 лева


Проект Vision 01
Фотографии, инсталации, мода в градска среда
Национална художествена галерия