Страст към красотата
През месец април Националната галерия за чуждестранно изкуство е домакин на изложбата на македонския художник Костадин Танчев - Динка. Почитателите на реалистичната живопис имат възможност да видят неговите оригинални произведения на последния етаж на галерията.
На пръв поглед творбите на художника се свързват с реализма, но той не се задоволява единствено с пресъздаването на действителността, а я пречупва през призмата на светоусещането си. Картините се движат около жанрове като натюрморт и пейзаж. "Мъртвите" предмети са изследвани от различни гледни точки и "живеят" своеобразен вътрешен живот. В този нов поетичен свят забравеният долап, кепенците на някой прозорец или прагът на стара къща придобиват ново символично значение, разглеждащо миналото от погледа на настоящето. В картини като "След мен", "Не, не е това каквото мислите" и т.н. откриваме и желанието на автора да погледне на света философски.
Настоящата изложба на Константин Танчев - Динка го представя като живописец, но всъщност в страната си той е известен повече като забележителен график и дизайнер, сценограф и плакатист. Роден е през 1940 г. и завършва Академията за приложни изкуства в Белград. От 1984 г. преподава във факултета за изящни изкуства в Скопие.
Националната галерия за чуждестранно изкуство с подкрепата на Министерството на културата на Република Македония представи и каталог на художника.

Светла Петкова