Руският художник Иля Кабаков получи наградата "Оскар Кокошка" за 2002 г. Това е най-високо дотираната австрийска награда за изобразително изкуство. Иля Кабаков е роден през 1933 г. в Украйна. Днес той е считан за най-известния в света представител на московските концептуалисти. Учил е в Московското художествено училище (от 1945 г.) и в Московската художествена академия "Суриков" (от 1951 г.). После работи като илюстратор на детски книжки. През 1987 г. емигрира от СССР и живее в Ню Йорк. В творчеството си, което се разпростира от кавалетната живопис до големите визуално-наративни пространствени инсталации, авангардистът подлага на критически анализ обществото на реалния социализъм и пресътворяването му с художествените методи на социалистическия реализъм.

К