Спомен за Емил Манов
"Рицар без страх и укор" е названието на обемист том, който съдържа както спомени за писателя Емил Манов, така и представителни образци от неговото творчество. Съставители на мемоарния дял са Валери Петров, Стоян Каролев и Кирил Масларски, а избора на текстове от Емил Манов дължим на Емилия Коралова - Стоева.
Прекрасно оформената от Радослав Илиев книга се появява с марката на издателство "П & П Славейкови", където редактори са Емилия Коралова и Райна Далчева.
Агресивният вид на изданието натъртва на писателското и гражданското поведение на Емил Манов и изважда от социалния патос в средата на миналия век една наистина важна и сложна фигура.
Сред авторите на споменни текстове са Искра Панова, Невена Стефанова и Михаил Величков, Найден Петков, Веселин Андреев, Дида и Румяна Манови, Дучо Мундров, д-р Желю Желев, Яко Молхов, Гочо Гочев, Добри Жотев, Валери Петров и др. Повече от тях са изразили отношението си към автора на "Пленено ято" по време, когато никой не подозираше поврата, настъпил с 10 ноември. Затова съвместяването на идеологическите разсейки с чувството за исторически такт обживяват изданието.
Книгата почита Емил Манов, възкресявайки парчета от негови творби: "Старите млади години", "Недостоверен случай", "Пътуване в Уибробия", "Писма от София", "Кучетата на Актеон"...
В своя мъдър увод Валери Петров описва и патилата по направата на книгата, замислена още през 1986 г. в чест на 70-годишнината на писателя. Днес, 20 години след неговата смърт, "Рицар без страх и укор" се опитва да представи Емил Манов като човек, без когото българският литературен релеф би бил още по-безвкусен в морален аспект.

М.Б.