У-у-у-у-у!
Новият директор на Софийска градска художествена галерия е Весела Христова-Радоева. На нея - честито! На общината - у-у-у-у-у!
Както се видя, напоследък Софийската община, опряна на Закона за закрила и развитие на културата, се отдаде на конкурси за директори на подвластните й културни институти. В суматохата покрай цяла поредица театри бе обявен конкурс и за директор на Софийската градска художествена галерия. "Култура" вече отбеляза съмнителните обстоятелства около този конкурс, както и нелепите изисквания към кандидат-директорите. Всичко това някак естествено припомни времената, когато конкурсът беше начин да бъде махнат от поста неудобният титуляр.
Преди време подобен сценарий се разигра около къщата-музей "Дечко Узунов". С пародиен конкурс на мястото на известната изкуствоведка Бисера Йосифова беше избрана... неизвестна керамичка. Също по незнайни причини и критерии.
Сега това се случва със Софийската галерия, която работеше чудесно и нищо видимо не налагаше промяна. Защото, за разлика от мъртвилото в театрите, които се очакваше да живнат с избора на новите директори, СГХГ беше и до момента е активно съвременно средище на художествения живот. Не е случайно, че дейността на галерията в годините на директорството на Филип Зидаров неизменно бе оценявана от критиците на първите места в класацияна на в. "Култура". Изложбите, представяни в СГХГ, бяха широко отразявани и дискутирани в медиите. Какво повече може да се иска от една галерия?
Очевидно обаче има общински щения, които не са от сферата на художественото и не се съобразяват с дейността на културните институти. Получи се така, че в мъртвите театри бяха преизбрани същите директори, а на жизнеспособната и работеща галерия бе сменен директорът. Софийска община напълно заслужава да бъде освирката...

К