Изборът на "Култура"


Евгения Иванова
Отхвърлените "приобщени",
Или процесът, наречен "възродителен"
(1912-1989)

Институт за източноевропейска хуманитаристика
София, 2002
Цена 5, 95 лева