Проект
Политики за културата

Laisser faire

Културна политика
в България: опит за
систематизация
,
Райна Гаврилова

За държавата, държавния
и недържавния сектор
в областта на културата
,
Десислава Гаврилова

Културно наследство
и културна политика
,
Тодор Кръстев

Народна
библиотека
Св. св. Кирил и Методий

Музика

Продуцентска къща Гала филм

Криза на визията,
Екип на Култура
разговаря с
Ивайло Знеполски

Държавен бюджет
и/или пазар
на субсидии
,
Иван Кабаков

Стефан Данаилов
за мъртвите закони
,
Никола Вандов

Културна стратегия
за Пловдив
,
Весела Илиева

Музикална компания Гега Ню

Издателство Колибри