Национална награда "Христо Г. Данов" 2002
за принос в българската книжовна култура
Министерство на културата,
Национален център за книгата
и Община Пловдив
обявяват конкурс
за ежегодната награда "Христо Г. Данов", която включва:


Голяма награда за цялостен принос
Девет награди в отделни категории

Формуляри за участие и допълнителна информация в
Национален център за книгата,
София, бул. "Ал. Стамболийски" 17
Тел. 989 48 38 (341, 205), Тел/Факс 980 57 93
e-mail: nbc@techno-link.com
Вноска за участие - 100 лв. на кандидатура
Срок за подаване на заявки - до 30 април (вторник) 2002