Шемет
Съдържанието на 5-6 книжка на сп. "Факел" е красноречиво: "Монументална пропаганда" - забавен роман от майстора Владимир Войнович, фрагменти от сложената под печат в издателство "Факел експрес" (религиозна?) книга на Чеслав Милош, озаглавена "Кученце крайпътно", както и разговор между него и Йосиф Бродски.
Тук броят прелива в есета от великия руски евреин, посветени на скръбта и разума, последното от които ("Състоянието, което наричаме изгнание") плавно препраща към други две есета - "Писателят в изгнание" от Дубравка Угрешич и "Емиграцията като оскърбление" от Андрей Битов.
Страници от книжката са отредени на споменната "Книга за мъртвите" от затворника Едуард Лимонов, както и на интервю с него под наслов "Държавата е непоправима".
В дял "Back in СССР" срещаме имената на Михаил Горбачов, Александър Коржаков ("Страната се нуждае от нов КГБ!", казва той), Наталия Иванова, Дмитрий Фурман, интервю с режисьора Алексей Герман след незабравимия му филм "Хрустальов, колата!"...
Най-значимият за мен дял в този "Факел" е "Новият световен безпорядък", препоръчителен за политолози и културолози. Невероятният манифест "Евразия над всичко" от Александър Дугин (запомнете името му!), Лев-Гумильовата статия "Мястото на историческата география в изтоковедческите изследвания", интервюто с Вадим Цимбурски "Последният геокултурен избор на Русия", но и "Мнимият път. Русия=Евразия". Тук още веднъж срещаме Бродски, който казва, че приема своето страдание, но не и това на съседа си. Отпечатан е и запис от кръгла маса върху руския проект в контекста на глобализацията.
В дял "Западът за Русия" чуваме още важни гласове - Ричард Пайпс, Анатол Ливен, Инго Шулце, Борис Гройс. Последните страници на списанието са посветени на свидния, живия Георги Рупчев.
Екипът на "Факел" в лицето на Георги Борисов, Красимир Мирчев и Мира Златарева отново запознава сериозния читател у нас с мощни интелектуални съдържания. А престижният списък от автори и послания този път предизвиква направо шемет...

М.Б.