Национален фонд "Култура"
обявява конкурс
за подпомагане издаването на критическа литература в областта на театрознанието, кинознанието, музикознанието, изкуствознанието и културологията.

Приоритет - нови български изследвания в посочените области.
Формуляри за кандидатстване могат да бъдат получени на адрес:
"Евро-български културен център"
София, бул."Ал.Стамболийски" № 17
понеделник - петък 9.00 - 20.00 ч.
събота 10.00 - 19.00 ч.
тел. 988-00-84
или в електронен вид от адрес: www.eubcc.bg
Документите за участие в конкурса се подават в "Евро-български културен център" до 5 юни 2002 г. (сряда).
За допълнителна информация:
Национален фонд "Култура"
тел. 988-00-84
тел. 988-58-26