Честито!


Сатирата - на 45
На 7 април т. г. Държавният сатиричен театър "Алеко Константинов" празнува 45-годишнината си с премиерата на новата пиеса на Петър Маринков "Ох!". Постановката и оригиналната музика са на Бойко Богданов, сценографията - на Мария Диманова. В спектакъла участват Васил Попов, Йорданка Стефанова, Иван Петрушинов, Пламен Сираков, Красимир Радков, Мария Бобева, Добриела Попова и други.
След премиерата беше изпълнен фрагмент от спектакъл, който вече четири години се играе в Сатирата с участието на (удоволствие е да се изпишат дори тези имена!): Стоянка Мутафова, Георги Калоянчев, Никола Анастасов, Димитър Манчев, Васил Попов, Вели Чаушев, Веселин Цанев, Иван Григоров, Йорданка Стефанова, Мариана Аламанчева, Рут Рафаилова, Тодор Близнаков.
След което последваха кошници с цветя, поздравителни адреси и телеграми, слова, в които имаше опити да се надмогне вече баналното "45 години не стигат... за Сатирата"...
Залата беше пълна, от сцената се носеше тиха и сдържана носталгия, големите звезди си бяха големи, но от очите им не струеше заразителна гяволитост, а обяснима тъга...
Бяха раздали себе си през тези години, бяха влюбили в себе си всеки българин, бяха спечелили приятели на България по света. Тяхното е едно друго отношение към театъра и то вече едва ли ще се повтори.
Имах честта и радостта да работя в този театър няколко години. Мисля, че това беше най-театралното време в живота ми. Работих с хора, които някак на шега правиха театралната ни история. Това, разбира се, е важно само за мен, но им дължа огромна признателност и благодарност.
Опитвам се да я изкажа...

Н. В.