Национален фонд "Култура"
обявява конкурс
за финансиране на:
- създаването и поддържане на рубрика за оперативна критика в седмичниците за култура с национално разпространение;
- периодичните издания в областта на изкуствата с националнo разпространение;
- проекти на библиотеките в страната за попълване на фондовете им с хуманитаристика и съвременна българска художествена литература (до 5000 лв.).

Формуляри за кандидатстване могат да бъдат получени на адрес:
"Евро-български културен център"
София, бул."Ал.Стамболийски" - 17
понеделник - петък 9.00 - 20.00 ч.
събота 10.00 - 19.00 ч.
тел. 988-00-84
или в електронен вид от адрес: www.eubcc.bg
Документите за участие в конкурса се подават в три екземпляра в "Евро-български културен център" до 7 май 2002 г. (вторник).
За допълнителна информация:
Национален фонд "Култура"
тел. 988-00-84
тел. 988-58-26