В средата на февруари т. г. приключи архитектурният конкурс за нова сграда на Софийската градска художествена галерия. Както всички архитектурни конкурси и той разпали страсти с начина си на провеждане и с резултатите от него. По този повод разговаряме с двама действащи архитекти - Бисер Хантов и Павел Цветанов.
Публикуваме и (съвсем накрато) виждането за бъдещето на галерията на Филип Зидаров, директор на СГХГ по време на провеждането на конкурса

К