По повод смъртта на Гадамер

(1900 - 2002)

В началото беше
пратеникът
,
Керстин Декер

Усещане
за сигурност
,
Франческа Сфорца