Българското образование

Министърът Владимир Атанасов: Дебатът предстои,
Марин Бодаков

Учителят Николай Иванов: Знанието е пазар,
Анахит Хачикян