Изборът на "Култура"


Красимир Крумов
Неведоми пътища
ИК Петриков
София, 2002
Цена 6 лева