Войната Палестина - Израел

Измамна симетрия,
Амира Хас

Варшава - Западен бряг,
Шери Музер

Когато Бог окупира историята на човека,
Бернардо Вали


Превела (със съкращения) Нева Мичева