Уточнение
Поднасям искрените си извинения на сестрите Милена и Невена Андонови, както и на читателите на "Култура", за неприятната грешка, която съм допуснала в статията си за Берлинале' 2002 в бр.8-9/2002 на вестника.
Добре познавам и различавам двете сестри и областите, в които те се реализират и затова моля да приемете размяната на имената им единствено като механична грешка.

Людмила Дякова