Пореден бляскав брой
Книга 48, 2001/02, на сп. "Демократически преглед" оглежда събитията от 11 септември чрез текстове на Джон Ъпдайк, Сюзан Зонтаг, Амитав Гош, Жозе Сарамагу, Ариел Дорфман, Тахар бен Джелоун, Гюнтер Грас, Самюел Хънтингтън, Игнасио Рамоне и др.
Особен фокус е публикуваната в цялост (и позната от "Култура") статия на Ориана Фалачи "Гневът и гордостта", както и предизвиканата от нея дискусия с участието на Алдо Бузи, Дача Мараини, Серджо Романо, Джовани Сартори, Умберто Еко и др.
В дял "Либерални гледища" са поместени статии на Юрген Хабермас, Шимон Перес, Ричард Холбрук, Тилман Шпенглер, както и разговор с Збигнев Бжежински. В дял "Стратегии на хуманитаристиката" статията на Ангел В. Ангелов взема повод от публикувана в "Култура" работа на Боян Манчев върху съставената от него и Ирина Генова читанка "Следистории на изкуството", а Николай Гочев коментира Историята на ислямската философия от Анри Корбен. В дял "Дебати върху малцинства и общности" е публикуван текстът на Пиер Бурдийо върху "Няколко въпроса за гей-лесбийското движение", както и "Символното насилие на 'мъжкото господство'" от Ирена Кръстева. В дял "Феноменологическо работно поле" четем "Изкуството като 'израз' и формите на съобщение на действителността на преживяването" от Дьорд Лукач, придружена от "Отвъд забравата" с автор Димитър Зашев. В дял "Русия и (пост)съветското" са публикувани разговори с Рената Галцева, Михаил Одески и Дейвид Фелдман. В дял "Дебатът модерно/постмодерно с оглед на политическите нагласи" четем текстовете на Владимир Градев "Ако това е живот", както и "Досадникът" на Жан-Люк Нанси, въведен от Боян Манчев, "Бял екстаз" от Мишел дьо Серто, "Една тъй проста наслада" от Мишел Фуко и "Мигът на моята смърт" от Морис Бланшо. В дял "Религиозна модерност" са публикувани съчинения от Жан Даниел, Франсоа Рустан и Гасан Саламе, както и разговор с Кардинал Жан-Мари Люстиже.
И в своя едноименен текст, и чрез корицата на новия "Демократически преглед" главният редактор на списанието Михаил Неделчев ни съобщава: "Близнаците са живи".
И му вярваме.

К