Европалия 2002 потегля
Четири месеца и половина преди започването на "Европалия - България 2002" Националният комитет по подготовката на събитието даде (първата си) пресконференция. На нея бе представена (почти) окончателната програма за това най-масирано досега представяне на българската култура в чужбина. От 15 септември 2002 до 25 януари 2003 година в Брюксел ще има 45 български културни събития: повече от 100 представления, с участието на близо 800 артисти. Програмата включва и международни конференции (напр. "Българският етнически модел"), и големи изложби (напр. "Мистерията на живота. Български семейни и календарни обреди и обичаи от средата на XIX - първата половина на XX век"), и музикални, театрални, фолклорни изяви...*
На читателите ще напомним (вж. "Култура", бр. 46-47/2001 и бр. 2/2002), че за разлика от други страни, канени на Европалия, България си позволи да загуби много и ценно време за подготовка - програмата ни би трябвало да е готова в началото на юни 2001 г.!
Сега, в съкратени срокове и със скромен бюджет (познато, нали?) трябва да се организира тази PR кампания - защото запознаването на белгийците и европейците с България и българската култура има много страни и изграждането на положителен образ е една от най-важните за нас.
Според председателката на Националния комитет "Европалия - България 2002" Еми Барух отпуснатите от правителството 1 800 000 лева биха могли да стигнат. Добре е, обаче, средствата да бъдат повече (полското участие е разполагало с 4 млн. долара), това би позволило по-добро рекламиране на проявите и провеждането на съпътстващи програмата дейности, които засега са само набелязани. На вечерята за събиране на средства, дадена от Националния комитет, в присъствието на президента Първанов, представители на частния бизнес у нас са били запознати с програмата и с възможностите, които тя им предлага да спонсорират една или друга изява. Според Стефан Данаилов, председател на комисията по култура към НС и член на комитета, обаче, на вечерята са присъствали всички представители на големи чужди компании у нас, докато големите, известни имена от българския (националноотговорния!) бизнес не били забелязани.

Култура

_____
* По-подробно на програмата ще се спрем в един от следващите броеве в разговор с Еми Барух.