Проектът "Странични ефекти" на Илина Коралова е разположен на няколко етажа на сграда с още незаселени офиси на ул. "Екзарх Йосиф" 86. В основата на концепцията е изследването на града, белязан от две противоречиви тенденции: от една страна, това е процесът на глобализация, отразен в униформеността на съвременния градски пейзаж, от друга е стремежът за запазване на идентичността. Поместването на произведенията в посочената сграда също може да се разглежда в два аспекта: като място, пряко свързано с идеята на изложбата, и като последователност в изявите на куратора - преди няколко години Илина Коралова разположи друга международна експозиция в бъдещ офис на ул. "Иван Вазов".
Повечето от сега представените произведения се разчитат лесно. Част от тях са метафорични, свързани с отношенията в града, масовата култура и рекламите. Илиян Лалев (София) е осветил артистично Европа на голяма карта - и зрителите дискутират отпадащите от континента страни. Инсталацията от мишени "Lucky Strike" на група ЕРГО (Грац), придружена с видео, се заиграва с названието на цигарите. Strike в едно от значенията си е "нападение от въздуха" - близка е връзката с фланелките с изрисувани мишени, които сърбите носеха при бомбардировките преди три години. Сполучливо е разположението на картичките с надпис "When Serbs Fuck" от Деян Гръба (Белград) с лица на интервюирани жени сред тройната инсталация на Камен Стоянов (София) - матраци, пакети с подсилваща захар и видео с тягостно протяжната реклама на Космодиск.

            

Градът като архитектура и среда е тема на друга група произведения. Видео и фотоси на офиси от цял свят представя Волфганг Талер (Виена). За да ни убеди в абсолютната им луксозна еднаквост, независеща от място, традиции, култура. Неприятни и запуснати места в София показва чрез поредица диапозитиви Матайас де Брайне (Амстердам). Докато разказва за Аржентина... Видеото с разходка из София на Даниела Костова поражда противоречиви мисли. От една страна, принципът на заличаване на централния образ посредством дебела черна лента напомня сходно нейно решение от изложбата "Субекти и сенки" (2000, АТА център за съвременно изкуство). От друга страна, гласът на дългогодишен гид, описващ столицата ни на детински силно побългарен английски, е истинска находка.
Концепцията и изложбата са посветени на една неизчерпаема тема. По един или друг повод съвременните художници се вълнуват все повече от средата си, от промените в нея, от израждането й - да си спомним, че мегаполисът беше тема на Третото истанбулско биенале в началото на 90-те. "Странични ефекти" показва част от многобройните индивидуални артистични интерпретации, споделящи опознаването на съвременния живот.

Диана Попова