На 29 април т.г. в редакцията пристигна коментарът на Стефан Китанов по повод обзорния текст на Геновева Димитрова за Шестия София Филм Фест "Фойерверките на Кита" (бр. 17 от 2002). Поради претовареността на този брой отговора на Китанов "Две-три неща, с които не съм съгласен, ама никак!" ще публикуваме в следващия.

К