Спомен за Лика Янко


Новата експозиция на Националната художествена галерия, открита на 18 април т.г., представя творчеството на Лика Янко. Изложените картини са дарение от самата художничка, починала миналата година. По силата на нейното завещание друга част от творчеството й се дарява на галерията в Тирана, Албания. Този факт не би трябвало да ни учудва, като се има предвид, че Лика Янко е дъщеря на албанските преселници Лазар и Ефросина Янко.
Картините, показани в изложбата, са ретроспекция на петдесетгодишен творчески път. Те дават възможност на българския зрител да проследи в рамките на една експозиция цялостното развитие на художничката.
Условно творбите, формиращи личните търсения на Лика Янко, могат да бъдат разпределени на няколко групи. Най-ранните картини са камерни и са работени от натура - пейзажи, портрети, натюрморти.
Пейзажите от 60-те години (от Мелник, Карланово, както и тези от Родопите, формиращи цял цикъл) поставят нови проблеми пред авторката. В тях се наблюдава трансформация на природния мотив и довеждането му в някои от творбите до пълна абстракция.
През различните етапи от живота си Лика Янко многократно интерпретира темата за морето. От чисто пейзажните композиции тя достига до своите "философски" морски картини, наситени със символика, пречупена през вътрешното й светоусещане.
В края на 60-те години художничката прибягва до средствата на колажа, който впоследствие ще стане основното й изразно средство. Тя започва да използва нови материали - парчета плат и дърво, камъчета, мъниста, мидени черупки и т.н. Фонът, изпълнен с маслени бои, започва да се усложнява. В боята Лика Янко добавя различни пасти и пълнители - гипс, пясък, сламки... Формите също променят своя характер и преминават в сферата на примитива. Най-често около фигурите има контур от шнур, а те самите са третирани с различни средства и материали.
Творчеството на Лика Янко е изпълнено със сложни образи, съдържащи понякога скрития смисъл на нейните преживявания и на богатото й творческо въображение. Художественото наследство, което тя остави след себе си, тепърва ще бъде преоткривано.

Стойка Цингова