Враца 2002
Ежегоден фестивал, какъвто е Националният фестивал на малки театрални форми във Враца, е много пряко зависим от качествата на годишната театрална продукция; на практика той се явява нещо като нейна текуща равносметка с всичките уговорки, които биха могли да се направят заради намесата на предварителната селекция при извършването на равносметката. Става дума, че доколкото е поверена на един човек, селекцията неизбежно носи малко или повече белега на известна субективност. Но аз не вярвам, че би се намерил селекционер, който съзнателно да пренебрегва добрите спектакли, за да предпочете не толкова добрите. Следователно субективността се свежда до това, кой какво разбира под "добро" и "не толкова добро". Тук всеки защитава личните си критерии и поема своята отговорност. Но каквито и отклонения да има, те не могат да са така значителни, че да изкривят съдържанието на равносметката. По-големият проблем остава все пак възможността за избор между добрите и не толкова добрите спектакли, особено когато границата между едните и другите е силно стеснена. При незавидното състояние, в което се намира театърът ни, прекалено оптимистично е да се разчита, че фестивалната програма може да се сглоби от 6-7 един от друг по-добри спектакли. Тук пък си казва думата обективно проявената креативна способност на сезона.
Измежду тридесетте кандидатствали за участие във фестивала спектакли, моите предпочитания наклониха в крайна сметка към една доста пъстра по отношение на стилистика и жанров рисунък подборка, която донякъде отразява пъстротата на самите изяви в зоната на малките театрални форми. Все пак в подборката ще се забележи известен превес на един жанр, този на моноспектакъла, който в рамката на сезона се открои с няколко интересни актьорски изпълнения. Никаква предпоставена формула не е влияла на избора ми, който исках да се ръководи единствено от стремежа на сцената във Враца да имат достойна среща изкуството на актьора, режисьора, сценографа. И тази среща да носи радост на публиката.

Васил Стефанов
Селекционер на фестивала


За Враца'2002 са селекционирани следните спектакли:

Записки от подземието по Достоевски, спектакъл на Лилия Абаджиева, МГТ "Зад канала";
Сънят - моноспектакъл на Мариус Куркински по Джулиан Барнс, ДТ-Пловдив;
One Мan Show - авторски спектакъл на Филип Трифонов, НДТ "Сълза и смях";
Морската болест от Ст. Л. Костов, постановка на проф. Гриша Островски, Общински театър "Възраждане";
Охранители от Джон Годбър, постановка на Съни Сънински, МГТ "Зад канала";
Балтиморски валс от Пола Вогъл, постановка на Борис Панкин, Театър "София";
Задният двор от Билгесу Еренус, постановка на Искандер Алтън, ДКТ-Пазарджик;
Картината от Йожен Йонеско, постановка на Иван Самоковлиев, ДТ-Русе.