Изборът на "Култура"


Франческа
от Константин Илиев
Постановка Маргарита Младенова
Народен театър Иван Вазов
16 май 2002


Сп. Демократически преглед
Книга 48, 2001-2002
Цена 7 лева