Брой 19/20, 17 май 2002 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Кресчендо/декресчендо, Екатерина Дочева (музика)

Кеворкян и Всяка неделя, Копринка Червенкова

Кръгла маса: Балканите - криза на идентичностите
и междукултурни комуникации

Ивайло Знеполски, Богдан Богданов, Георги Фотев,
Ивайло Дичев, Светозар Игов


Българската Православна Църква и папата, Георги Тодоров
Спектакълът Франческа в Народния театър, Георги Каприев
За фанатизма и разни други работи, Невена Стефанова
От и за Дейвид Линч и филма Малхолънд драйв, Иван Богданов
Фестивалът Мерцмузик в Берлин, Екатерина Дочева
Израело-палестинският конфликт, Тони Джуд
Разширяването на Европа

In memoriam
Борислав Шаралиев
Георги Мицков