Българска оперна звезда - избраница на Караян твърди, че неговата смърт е била осезаема за всички музиканти. Възкресяването на спомен чрез фотографията едва ли може да се сравнява с "осезаемостта" на една загуба. Но "Нови погледи" - изложба в СГХГ, няма подобна амбиция. Тя представя маестрото чрез деликатността на фотографията - на диригентския пулт, в миг на релакс в паузата на репетициите или в кръга на своята фимилия и приятелите... Личи - това не са снимки за спомен, изровени от албум, а все състояния - секунди в примката на кадъра. Състояния на ръцете в хармония с израза на лицето. Затова там Караян е истински - все в движение и като че неуловим за фотографите, които е харсвал само ако са безмълвни и невидими.

Е. Д.