В църковно-религиозно отношение католиците в България са разделени на три епархии и два обреда. Всяка от епархиалните или обредните общности притежава различна степен на вътрешна интеграция, на приспособимост към променящите се условия и на способност за развитие. Това ги тласка в различни коловози, които понякога се приближават, понякога се раздалечават, но се сливат само под външен натиск. Тяхната история изглежда единна, ако се наблюдава отдалеч и отвън; погледната отблизо и отвътре, тя разкрива многообразие, благодатно за всеки изследовател. (...)
Католиците в България са малцинствена религиозна общност, чийто брой винаги се е движил около един процент от населението на страната. Въпреки това цяло столетие от Освобождението от османско владичество до рухването на комунистическия режим те битуват в историческата наука, в общественото съзнание и във визиите на някои институции под деформиран, не рядко хипертрофиран, а на определени моменти и направо демонизиран образ. Непознаването на другия обаче лишава личността или обществото от възможността да разбере по-добре себе си. Като внася своя скромен принос за опознаването на католиците в България, настоящата монография дава възможност и за още един поглед към българската история.


Из Заключението на Светлозар Елдъров към Католиците в България.