Покана
Имаме удоволствието да обявим покана за участие в Международната конференция "Балканите: Картография на идентичностите (XVIII - XXI в.), която ще се проведе в София на 18-20 октомври 2002 г.
Конференцията е организирана от Международния проект "Нексус" с подкрепата на Центъра за академични изследвания, Центъра за либерални стратегии, Факултета "Славянски филологии", Философския и Исторически факултет на СУ "Св. Климент Охридски".
За повече информация посетете www.cas.bg
Очакваме доклади в следните области: най-нова (политическа, икономическа, социална, културна, военна и пр.) история, антропология, социология, политология, литературознание, лингвистика, философия и пр.
Подборът на кандидатите се осъществява от научна комисия към проекта.
Индивидуалните доклади не бива да надвишават 20 минути, а груповите представяния подлежат на обсъждане с ръководителя на конференцията.
Краен срок за кандидатстване: 15 юни 2002 г.
Работен език: английски.
Необходими документи при кандидатстване:
1. Кратко резюме на доклада (до 500 думи);
2. Име/научен титул;
3. E-mail, факс, телефон и пълен пощенски адрес за контакти;
4. Формат на доклада (индивидуално или групово представяне);
5. Кратко CV;
6. Списък с публикации.
Изпратете кандидатурите си на:
Факс: (+359 2) 980 36 62
E-mail: d_dimov@cas.bg
Пощенски адрес: Димитър Димов, Център за академични изследвания, ул. "Ал. Батенберг" - 4, София 1000