Изборът на "Култура"


Константин Павлов

Избрано в четири тома
Стихове, сценарии, пиеси, записки

Издателска къща Жанет-45
Пловдив, 2002
Панаирна цена 50 лева