Брой 22, 31 май 2002 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Вградени ноти, Екатерина Дочева (музика)

Новите руини, Георги Лозанов

Академично слово по случай 24 май, Боян Биолчев
Театралните празници в Благоевград, Никола Вандов
Семинарът Финансиране на обществените медии, Ирина Илиева
За духовната криза на българското общество, Ивелин Сърдъмов
Недко Солаков за най-новите си приключения, Диана Попова
Кристина Стоянова за посткомунистическото кино, Геновева Димитрова
Жан-Франсоа Барбие-Буве за Интернет и четенето