Награди на Друмевите театрални празници
Нова българска драма 2002

На 16 май 2002 г. журито на ХI издание на Друмевите театрални празници "Нова българска драма" в състав проф. Васил Стефанов - председател, Борис Луканов, Михаил Петров, Кремена Бабачева, Ина Божидарова, доктор-филолог Страшимир Цанов и доктор-филолог Юрий Проданов, след като прочете и обсъди представените в конкурса "Нова българска драма" драматургични текстове, реши:
- не присъжда награда за драматургия;
- присъжда поощрение в размер на 600 лв. на пиесата Жена по обява от Ася Бакалова.
Пак на 16 май 2002 г. жури в състав проф. Васил Стефанов - председател, Борис Луканов, Михаил Петров, Кремена Бабачева и Ина Божидарова, след като обсъди представените в програмата Друмевите театрални празници спектакли, присъди следните награди:
Награда за спектакъл: на постановъчния екип на Play Your Todoroff от Маргарит Минков в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов".
Награда за режисура: на Иван Добчев за спектакъла "Роден във Ветил" в Театрална работилница "Сфумато".
Награда за мъжка роля: на Николай Урумов за ролята на Бай Ганьо в "Bai Ganyo" на Драматичен театър - Пловдив.
Награда за женска роля: на Снежина Петрова за ролята й в "Дзен-порно" на Държавния сатиричен театър "Алеко Константинов".
Награда за сценография: на Даниела Ляхова и Иван Добчев за "Роден във Ветил".
Награда за музика: на доц. Диляна Мичева за музиката към спектакъла "Play Your Todoroff".