Официалната премиера на издателската продукция на Факултета по журналистика и масова комуникация към СУ "Св. Климент Охридски" се състоя в рамките на Майските дни на културата (22 май т.г., СУ).
"Социално време и медиен разказ" на Снежана Попова, "Телевизионната среда" на Константин Ангов, "Телевизионната програма" на Теодора Петрова и сборникът "Медии и глобализация - продължаващо обучение за журналисти" бяха лаконично представени от Веселин Димитров и Лилия Райчева.
Огласено беше решението на Управителния съвет на БНТ за учредяване на ежегодна стипендия на името на д-р Младен Младенов за студент от четвърти курс на ФЖМК.

К