Движение към другия

"Mecanica popular" продължава работата на Франк Микелети по изследване на формата, в търсенето на изказ между докосването на "танцовото тяло" и емоцията на съкровения жест. Представлението, изиграно в Театър "София", е първото и единствено пред българска публика. На представлението му предстои да пътува по европейските сцени.
"Mecanica popular" е копродукция. Микелети отново работи с интернационална трупа, в която този път участват и две българки - Галина Борисова и Лилия Кирилова. Тези интернационални "срещи" са част изобщо от работата на Микелети в посока на обмена, на изследването на културата на другия, в търсенето на пресечната точка между тях чрез танца. Миналата година българската публика видя друг един спектакъл ("S.O.Y."), с който гостува "Кубилай Хан Инвестигасион" и в който е видима тази посока на изследване, така че почитателите на танцовия театър имаха възможност да проследят и сравнят постиженията.
Отпечатъкът от ежедневното, баналното и повтарящото се в общуването се сблъсква с внезапен порив на емоцията, с някакво необяснимо очакване на нещо, на мечтание за миг. В този "сблъсък" Микелети се опитва да създаде "жест", въздействащ върху зрителя, особена динамика и експресивност в движението. Неговата работа разчита на сплитането на различни емоционалности и култури на изказ, за да очертае формата на докосването им в танцовия театър.
"Mecanica popular" прилича повече на ескиз. Представлението сякаш повече очертава посоката на изследователската работа на трупата, отколкото да ни показва нещо съвсем завършено и силно. В спектакъла звукът (езикът е също част от музиката, вид движение в пространството, създаващо настроение, а не смисъл), жестът и осветлението се съчетават в търсене на формата на едно движение към другия. Отделните етюди се опитват да диалогизират в изказа си на емоцията. Без да е изключително постижение, в този спектакъл има точни, интересни и много добри моменти.
Особено впечатление прави изключителната прецизност на изпълнителите. Най вече бих откроила Галина Борисова, Лин Тьормен и Лилия Кирилова. Техните изпълнения освен прецизност носят и лекота, която издава друга класа и много по-значим ресурс. В този смисъл, техните изпълнения са като намек, като показване "само на крайчеца" от нещо много по-сложно и сериозно, което те могат да ни покажат (а и сме виждали).
В интеркултуралните "пресечки" на сцените, в повтарящите се мотиви в работата на Микелети, този спектакъл е продължение на започнатото и задълбочава търсенето на различните изкази в движението към другия.

Виолета Дечева

Реплика
от ложата

Mecanica popular (съвременен танцов спектакъл), постановка Франк Микелети, сценография Иван Матис. Участват Шиару Мамива, Франк Микелети, Рюи Оуада, Димитри Журд, Лин Тьормен, Галина Борисова, Лилия Кирилова, Стефан Подвен. Продукция на "Кубилай Хан Инвестигасион", Френския институт в София и други. Световна премиера 18 май 2002.