Изгубената история
На 28 май т.г в Унгарския културен институт беше представена книгата "Изгубената история. Аспекти на митологичното и историчното в българската поезия от 20-те години на XX век". Солидната публикация е литературоведският дебют на д-р Елка Димитрова, плод на нейното аспирантско битие в Института по литература.
Съдържанието на "Изгубената история" подробно, почти лекционно представи ст.н.с. д-р Цветанка Атанасова, научен ръководител на Димитрова. Как кризата на историческото съзнание в определени периоди от общественото развитие се отразява върху мисленето на Гео Милев, Никола Фурнаджиев, Атанас Далчев и Николай Лилиев, според Атанасова, е основният въпрос на изследването, чиято отправна точка е опозицията мит - историзъм. Като особено постижение на книгата беше изтъкнато "спускането в тъканта на творбата и разкриването на неподозирани смислови полета в текстове, върху които е писано твърде много".
Когато думата беше дадена за изказвания, публиката (сред която беше и проф. Никола Георгиев, комуто Димитрова благодари като на свой Учител) прояви необичайна активност: "еманципирано изследване", "радикални открития", "антидогматичност" бяха част от положителните отзиви. А проф. Розалия Ликова завърши с оптимистичното: "Дали ще влезем в НАТО или не, дали ще съществуваме или не - не знам, но знам, че по сигурния път, по който е тръгнало новото поколение литератори, няма да се затрием."

Анахит Хачикян