Юлия Кръстева в София
На 31 май т.г. Софийският университет "Св. Климент Охридски" удостои проф. Юлия Кръстева с почетното звание Доктор Хонорис Кауза. След видимо развълнувалата я церемония забележителната учена, психоаналитичка и писателка произнесе академично слово на тема "Езикът, нацията, жените", чийто пълен текст с любезното й съгласие ще бъде публикуван в следващия брой на "Култура". (Очаквайте и разговор на Албена Стамболова с проф. Кръстева, осъществен специално за читателите на вестника.)
Изложението й пред българската публика по време на тържеството сновеше между френския на нейните научни трудове и матерния й език, за който по-рано преподавателката от Университета Париж VII съжали, че е останал на примитивно-чувствена почва.
А предишния ден в Аулата на Нов български университет проф. Юлия Кръстева прочете лекцията "Има ли женски гений?", посветена на творчеството на Хана Арент, Мелани Клайн и Колет. Последните й изречения заразиха с надеждата, че през ХХI век "всеки субект (може да) си измисля насаме свой специфичен пол: в това именно се състои неговият гений, който е просто неговата креативност".

К