Националният фонд Култура
обявява конкурс
за финансово подпомагане на държавни и общински
художествени галерии за откупуване на произведения
на съвременни български художници.

Формуляри за кандидатстване могат да бъдат получени на адрес:
"Евро-български културен център"
София, бул. "Ал. Стамболийски" 17
понеделник - петък 9.00 - 18.00 ч.
събота 10.00 - 17.00 ч.
тел. 988 00 84
или в електронен вид от адрес: www.eubcc.bg
Документите за участие в конкурса се подават лично в три екземпляра в "Евро-българския културен център" до 01. 07. 2002 г. (понеделник).
Документи за участие в конкурса не могат да се подават по пощата, по факс или по e-mail.
За допълнителна информация:
"Евро-български културен център" - тел. 988 00 84,
Национален фонд "Култура" - тел. 988 58 26.