Съюзът на българските филмови дейци проведе на 30 май общото си отчетно-изборно събрание. Според практиката от последните години то започна с повече от час закъснение, докато се събере кворум. И, както също се случва напоследък, сред присъстващите около 220 членове (от общо 900) преобладаваха хората от третата възраст.
Станах свидетел на две безпрецедентни събития, поне откакто аз членувам в СБФД.
В изчерпателния, но немногословен доклад на председателя Михаил Мелтев се отчетоха успехи на ръководството през двегодишния му мандат в посока на финансовото стабилизиране на съюза: многократно повишение на членския внос, съкращения, увеличение на социалните помощи. И все пак, колкото и да се говори за Закон за киното или за Закон за творческите съюзи ("стига са ги смятали за анахронизми"); за кърпене на покрива на филмова къща "Лесидрен", която "замира поради лошо управление", колкото и да се прехвърлят цифри, свързани с не-дейността на "Спектър '92", най-креативната стъпка на ръководството е лелеяното прехвърляне на собствеността върху Дома на киното - от държавна в съюзна.
Парадокс 1: Събранието се проведе в камерната зала "България", тъй като в Дома на киното нямало ток, а и било невъзможно да се отстрани оттам некоректният наемател "Глория филм" ООД, независимо че договорът е прекратен.
Глобалният проблем на иначе сравнително стегнато преминалия форум (беше гласувано 3-минутно времетраене на изказванията) се оказа физическото присъствие на членове, предложени от гилдиите за Управителния съвет, т.е. вече дали съгласието си.
Парадокс 2. Няколко пъти водещият (Иван Ничев или Коста Биков) чете предложените имена, а носителите им се превърнаха в заложници на душната зала - ставаха, сядаха и пак се надигаха, за да ги видят всички.
В резултат на епичната полемика членове на новия Управителен съвет, освен преизбрания председател Михаил Мелтев, са: Александър Янакиев, Борис Луканов, Владислав Икономов, Георги Николов, Георги Стоянов, Георги Тодоров, Георги Тотев, Гергана Даковска, Илия Костов, Искра Димитрова, Коста Биков, Маргарит Николов, Оскар Кристанов, Стоян Дуков. От избора излиза, че гласувалите са склонни да поверят съюзните съдбини най-вече в мъжки ръце и най-добре е те да са режисьорски. Не ни остава друго, освен да очакваме, че в този състав УС ще поеме реалната отговорност за управление на СБФД, а няма да чака наготово решенията на председателя и секретаря, та били те и най-правилните.
На добър час!

Г.Д.