Брой 24, 14 юни 2002 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Кресчендо/декресчендо, Екатерина Дочева (музика)

Избор на азбука, Христо Буцев

Езикът, нацията, жените, Юлия Кръстева
Талантливият угодник Богомил Райнов, Невена Стефанова
Александър Морфов и огледалото на ангела, Никола Вандов
Ангел Станков за конкурса Панчо Владигеров, Наталия Илиева
Йежи Кавалерович за калкулациите и киното, Геновева Димитрова
Иван Вейвода за достойнството на Балканите, Митко Новков
Петер Шмидл за Виенската филхармония, Здравка Андреева

In memoriam
Ростислав Юренев
Иванка Димитрова
Васил Попилиев