Център за академични изследвания - София
обявява
Годишен конкурс за 2002-2003 академична година
за асоциирани стипендианти
към международния изследователски проект NEXUS -
Как да мислим Балканите: култура, регион, идентичности.

Допълнителна информация за Проекта NEXUS и изискванията към кандидатите, може да получите от "Център за академични изследвания" - София, ул." Ал. Батенберг" 4, София 1000, тел.: 980 37 04, факс: 980 36 62, e-mail: d_lozanova@cas-nexus.org или в Интернет на адрес: www.cas.bg Краен срок за подаването на документи: 01.09.2002.