Националният фонд Култура
обявява конкурс
за финансова подкрепа за един цирков спектакъл и една стипендия в областта на цирковото изкуство в чужбина.

Формуляри за кандидатстване могат да бъдат получени на адрес:
"Евро-български културен център"
София, бул."Ал. Стамболийски" 17
понеделник - петък 9.00 - 18.00 ч.
събота 10.00 - 17.00 ч.
тел. 988-00-84
или в електронен вид от адрес : www.eubcc.bg
Документите за участие в конкурса се подават лично в три екземпляра в "Евро-български културен център" до 08. 07. 2002 г. (понеделник).
Документи за участие в конкурса не могат да се подават по пощата, по факс или по e-mail.
За допълнителна информация:
"Евро-български културен център"
тел. 988-00-84
Национален фонд "Култура"
тел. 988-58-26