Това е още една книга, посветена изцяло на разказа "Шинел" от Гогол. Тя съдържа: разказа, световно известната статия на Борис Ейхенбаум "Как е направен "Шинел" на Гогол", статията на българския литературовед Никола Георгиев "Как е съшит "Шинел" на Гогол" и четири съпътстващи текста.
Встъпителната бележка от Радосвет Коларов оглежда в деконструктивистки дух работата на съставителите и открива общи черти между нея, направата на емблематичната дреха и поетиката на разказа. След това предговорът на Ренета Божанкова съпоставя двете статии и очертава мястото на "Шинел" в съвременното литературознание и култура.
После идва ред на самия Гоголев разказ, който е отправната и финална точка на тази антологична книга.
Статията на Ейхенбаум е съпроводена с коментар от преводачката й Дечка Чавдарова, който, осем десетилетия след появата на статията (1919), става все по-наложителен.
Статията на Никола Георгиев още от заглавието си прави опит да влезе в интерконтекстуална литературоведска връзка с Ейхенбаум, а така също да намери подход към "Шинел" в обстановката след структурализма и деконструктивизма.
Двете статии полагат "Шинел" в контекста на литературата и литературознанието. За привържениците на другия подход към литературата пространен коментар, изготвен от Христо Манолакев, полага разказа на Гогол в тогавашна Николаевска Русия с нейния Петербург, бюрократична йерархия, ежедневие на чиновниците с техните мундири, вицмундири и шинели, полицейски служби, парична система, цени и пр.

Откъс от резюме, публикувано в съставената от Никола Георгиев и Радосвет Коларов книга Разказът "Шинел" на Н.В.Гогол - сътворен! Направен? Съшит??.