Културен коктейл


Култура за световното

Българската Европалия откъм Брюксел
Фестивалът Процес-Пространство се връща в Балчик
Опълченецът Сашо Диков, Емануил Ангелов
Книгата Езиците на рая от Морис Оландер, Георги Каприев
Необикновеният свят на Анета Дръгушану, Светла Петкова
Конкурсът за цигулари Панчо Владигеров, Нели Кулаксъзова
Британската танцова трупа КандуКо в София, Петър Пламенов
Изложбата Българката в галерия Ирида, Светла Петкова
Инициативата Панаир на куклите, Никола Вандов
Изложбата на Лиляна Дворянова в Унгарския институт, Светла Петкова

Конкурс за финансова подкрепа на цирково изкуство
Конкурс за стипендианти по проекта Как да мислим Балканите
Конкурс за есе за новите технологии и Другия
Конкурс за Секретар (Офис мениджър)