Изборът на "Култура"


Разказът "Шинел" на Н.В.Гогол
- сътворен!
Направен?
Съшит??


Съставители Никола Георгиев, Радосвет Коларов

Издателство Ариадна
Цена 6 лева